Energie management

Meten is weten

Met een energiemanagementsysteem kan een bedrijf zijn energieverbruik en de bijhorende kosten op een duidelijke en overzichtelijke manier in kaart brengen en opvolgen. Op die manier detecteert u gemakkelijk de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. Bedrijven die al andere managementsystemen hebben, kunnen de energienormen daarin integreren. Zo wordt energiezorg een onderdeel van de dagelijkse manier van werken.

Sinds 2011 is een nieuwe norm voor energiemanagement geïntroduceerd: NEN-ISO 50001. Deze wereldwijde norm, als vervanging van de NEN-EN 16001 uit 2009, maakt energiemanagement certificeerbaar.

De Europese norm EN16001 en de internationale norm ISO 50001 stellen eisen aan de bedrijven die:

  •   inzicht willen krijgen in hun energiehuishouding;
  •   deze energiehuishouding systematisch willen verbeteren;
  •   een energiemanagementsysteem willen opzetten en invoeren;
  •   hun klanten, derden en de overheid willen tonen dat ze een systeem voor energiemanagement hebben;
  •   hun energiemanagement conform de norm door derden willen laten certificeren