Audits

Due Diligence

Bij het aan- of verkopen van vastgoed is een technisch onderzoek aan te raden. Alle mogelijke risico's en bevindingen, eventueel aangevuld met speciale onderzoeken, worden in een ...
Lees meer ...

Energie management

Met een energiemanagementsysteem kan een bedrijf zijn energieverbruik en de bijhorende kosten op een duidelijke en overzichtelijke manier in kaart brengen en opvolgen. Op die manier detecteert ...
Lees meer ...

Building management

Met een gebouwbeheersysteem (GBS), ook building management system (BMS) genoemd, worden verschillende of alle technieken in een gebouw aan elkaar gekoppeld. Ze worden samengebracht ...
Lees meer ...